Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.

Ambitne cele, mądra zabawa!
Skuteczny angielski dla dzieci 8-11 lat

Metoda Savvy Ed to kontynuacja nauki języka we wspierającej rozwój ucznia atmosferze, w towarzystwie motywującego bohatera-podróżnika.

Jaki jest Savvy Ed?

Savvy Ed to kurs ambitny i oparty na nowoczesnych założeniach metodycznych. Materiał, który dzieci opanowują w trakcie jego realizacji, pozwala im na uzyskanie poziomu biegłości językowej, który przekracza poziom standardowo osiągany przez ich rówieśników.

Nauka odbywa się w przyjemnej atmosferze, z uwzględnieniem potrzeby ruchu młodych kursantów, dzięki zastosowaniu gier i zabaw językowych. Kompleksowo rozwijane są wszystkie umiejętności językowe, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji.

Nowatorski schemat zajęć

Oparty na zasadzie klasy odwróconej system wprowadzania i utrwalania materiału bazuje na osiągnięciach nowoczesnej metodyki nauczania.

Efekt “kuli śniegowej”

Przemyślana organizacja materiału, czyli stopniowe narastanie treści i umiejętności oraz częste powtórki zapewniają większą efektywność nauki.

Unikalny system motywacyjny

Połączenie motywacji zewnętrznej i wewnętrznej zwiększa zaangażowanie kursantów, a także wspomaga ich samodzielność i rozwój.

Skuteczna ewaluacja

System zaliczeń wykorzystuje elementy oceniania kształtującego. Jest ukierunkowany na docenianie postępów kursantów i wzmacnianie ich poczucia wartości.

Za co dzieci kochają zajęcia Savvy Ed?

Savvy Ed to metoda stworzona z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym. Zabawy i gry językowe połączone są tu ze stopniowym rozwojem dziecka i pogłębianiem umiejętności czytania, pisania oraz znajomości gramatyki. Nauczanie języka angielskiego za pomocą zadań komunikacyjnych, przemyślanych historyjek czy gramatycznych rymowanek zanurzonych w bogatym słownictwie jest dla dzieci przyjemnym doświadczeniem, zaspokaja ich potrzebę ruchu na zajęciach, a jednocześnie jest sposobem na przyswajanie bez wysiłku ambitnych treści edukacyjnych.

 

Wiemy, że w naszych kursantach drzemie ogromny potencjał językowy, pomagamy dzieciom jak najlepiej go wykorzystać.

Bohater kursu Savvy Ed

Mądry niedźwiedź, który podróżuje po świecie, rozbudza w dzieciach ciekawość poznawczą i motywuje je do nauki.

Wesoła i przyjazna atmosfera

Zajęcia Savvy Ed łączą ambitne cele edukacyjne z formą zabaw językowych i odbywają się w niewielkich grupach.

Kompleksowa nauka języka

Zapewniamy harmonijny rozwój wszystkich umiejętności językowych, ze szczególnym naciskiem na komunikację.

Savvy Quest

Dzięki naszej aplikacji do odrabiania prac domowych dzieci chętnie i skutecznie utrwalają poznany na lekcjach materiał.

Stworzony dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Kurs Savvy Ed uwzględnia rozwój psycho-ruchowy i zmieniające się potrzeby dzieci w wieku 8-11 lat. Stopniowo pogłębia umiejętności czytania i pisania oraz znajomość gramatyki języka angielskiego. Łączy bogate i ambitne treści edukacyjne z przyjazną dzieciom formą gier i zabaw językowych.

Efekty gwarantowane

Skuteczność i efektywność metody gwarantują unikalne rozwiązania metodyczne, takie jak sposób organizacji materiału oparty na zasadzie odwróconej klasy (flipped classroom) czy częste powtórki. Podczas zajęć kładziemy nacisk na kompetencje komunikacyjne i praktyczne zastosowanie języka.

Możliwość kontynuacji nauki języka

Metoda Savvy Ed jest częścią ambitnej ścieżki edukacyjnej stworzonej przez Edu Bears dla dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 14 lat. Umożliwia kontynuację zajęć na kursach Edward’s League, który doprowadza kursantów do poziomu biegłości językowej B1+, a w niektórych przypadkach nawet do B2 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Dlaczego Savvy Ed?

Savvy Ed to licencjonowana metoda nauczania angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Naszym celem jest połączenie ambitnych wymagań edukacyjnych w rozwijania kompetencji komunikacyjnych kursantów z miłą atmosferą na zajęciach.

Zajęcia Savvy Ed pełne są przemyślanych zadań pozwalających na wszechstronny rozwój językowy dziecka, służą rozbudzeniu wewnętrznej motywacji do nauki języka, a to wszystko pod opieką bohatera kursu, mądrego niedźwiedzia – podróżnika, oraz pod nadzorem zaangażowanego lektora.

Aplikacja Savvy Quest

Kursanci Savvy Ed otrzymują dostęp do aplikacji edukacyjnej Savvy Quest. Dzięki niej dzieci mogą odrabiać zadania domowe w przyjemny i nowoczesny sposób, powtarzając i utrwalając poznany na zajęciach materiał, a także mogą odtwarzać wszystkie nagrania z lekcji, co umożliwia stałe osłuchiwanie się z językiem angielskim.

Aplikacja nie jest dodatkiem do kursu, lecz jego przemyślaną, integralną częścią. Regularne korzystanie z niej zwiększa skuteczność i efektywność zajęć oraz pozwala kursantom w pełniejszym stopniu rozwinąć kompetencje komunikacyjne i osiągnąć swobodę w posługiwaniu się językiem.

Savvy Ed blisko Ciebie!

Zobacz, gdzie znajduje się najbliższe Akredytowane Centrum Metody Savvy Ed i zapytaj o ofertę kursów.

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie? Sprawdź, czy znajdziesz odpowiedź w sekcji poniżej. Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu.

Q1

Czy do kursu Savvy Ed może dołączyć dziecko, które wcześniej nie ukończyło nauki metodą Teddy Eddie?

Ze względu na ilość wiedzy językowej i tempo, w jakim przerabiany jest materiał na zajęciach, zalecamy, aby do kursu Savvy Ed dołączały dzieci, które uczęszczały wcześniej na zajęcia Teddy Eddie lub inny ambitny kurs języka angielskiego. Warto mieć na uwadze, że metodycy w Akredytowanych Centrach Metody Savvy Ed przeprowadzają testy poziomujące, których zadaniem jest pomóc w  kwalifikacji nowych uczniów do odpowiedniej grupy.

Q2

Dlaczego kurs Savvy Ed 1 trwa w przypadku mojego dziecka dwa lata?

Mając na uwadze indywidualne tempo rozwoju każdego dziecka oraz jego dotychczasowe doświadczenia w nauce języka angielskiego, może się zdarzyć, że metodyk z danego Akredytowanego Centrum Metody zakwalifikuje ucznia na dwuletni tryb nauki na poziomie Savvy Ed 1 (obejmujący poziomy Savvy Ed 1A i 1B). Brane jest pod uwagę głównie dobro dziecka, któremu łatwiej będzie przyswoić nową wiedzę przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji do nauki. Zakres materiału przerabiany podczas dwuetapowego kursu Savvy Ed 1 jest dokładnie taki sam jak w przypadku kursu rocznego, jednak podczas dwuletnich zajęć lektor korzysta z możliwości przeprowadzenia większej liczby ćwiczeń mających na celu utrwalenie i powtórzenie zdobytej przez kursantów wiedzy.

Q3

W jaki sposób sprawdzana jest wiedza kursanta?

Na każdym poziomie metody Savvy Ed lektorzy organizują w ciągu roku dwa testy pisemne, które mają na celu sprawdzenie i uporządkowanie wiedzy zdobytej przez kursantów. Ponadto w trakcie trwania kursu przeprowadzanych jest szereg testów w formie ustnej. Dzieci często nawet nie wiedzą, że zaliczają określoną partię materiału, bowiem wiele sprawdzianów przybiera formę gier i zabaw.

Q4

Czy moje dziecko musi podchodzić do egzaminów Cambridge Young Learners?

Twórcy metody zalecają, aby kursanci Savvy Ed podchodzili do międzynarodowych egzaminów językowych Cambridge Young Learners. Rodzicom daje to pewność, że wiedza ich dzieci jest weryfikowana przez uznaną instytucję, a efekty nauki są potwierdzone przez niezależny organ zewnętrzny. Dodatkowo zauważamy, że pokazywanie dzieciom postępów w opanowaniu języka poprzez kolejne egzaminy dodaje im wiary we własne siły i buduje motywację do dalszej nauki. Stworzenie dzieciom możliwości podchodzenia do egzaminów zależy od kultury egzaminacyjnej danego Akredytowanego Centrum Metody Savvy Ed.

Q5

Czy trzeba pracować z dzieckiem w domu?

Zadania domowe stanowią nieodzowną część kursu. Zadawane są na bieżąco przez lektora prowadzącego zajęcia zarówno w zeszycie ćwiczeń Snowball Book, jak i w aplikacji Savvy Quest, mają na celu utrwalenie i powtórzenie wiedzy zdobytej na zajęciach, a regularne ich wykonywanie pozwala dzieciom łatwo przejść na kolejne poziomy edukacyjne. Nie zalecamy jednak “pracy z dzieckiem.” Każdy nasz kursant powinien być w stanie samodzielnie poradzić sobie z zadaniem domowym, jeśli nie jest w stanie będzie to cenna informacja zwrotna dla lektora prowadzącego zajęcia. Od rodziców oczekujemy jednak pomocy w “dopilnowaniu” dzieci – często zapominają one o zrobieniu zadania, a nagromadzenie zaległości może stać się problematyczne.

Q6

Jaka jest różnica między materiałem przerabianym na kursie Savvy Ed, a wiedzą przyswajaną na zajęciach w szkole?

Zakres materiału leksykalnego i gramatycznego przerabianego na kursach Savvy Ed wykracza poza normy szkolnego programu nauczania. Poza tym podczas zajęć lektorzy stawiają na rozwój komunikacji w języku obcym, bowiem zarówno nauczyciel, jak i uczniowie porozumiewają się między sobą po angielsku. Ponadto na kursach Savvy Ed priorytetem jest doskonalenie wszystkich umiejętności językowych w niebanalny sposób – chcemy pokazać, że język angielski nie musi być kojarzony z monotonnym wykonywaniem ćwiczeń w książkach. Rodzice powinni mieć na uwadze to, że na lekcjach języka obcego w szkole często brakuje czasu, aby skutecznie zadbać o  wyżej wymienione kwestie.