Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie? Sprawdź, czy znajdziesz odpowiedź w sekcji obok. Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu

Q1
Czy konieczna jest pomoc rodzica podczas odrabiania zadań domowych?

Metoda Savvy Ed dedykowana jest uczniom wczesnoszkolnym. Na tym etapie trudno jeszcze oczekiwać od dzieci, że będą umiały zorganizować się same. Nie chodzi tu o to, by rodzic odrabiał z dziećmi zadania domowe czy wyręczał lektora, lecz by wspierał dziecko w przygotowaniu się do zajęć.

Q2
Dlaczego moje dziecko musi odrabiać zadania domowe, skoro w szkole nie musi?

Aby nauczyć się języka na wymiarze komunikacyjnym, trzeba mieć z nim styczność systematycznie. Zadania domowe są strategicznym elementem metody, który pozwala zwielokrotnić kontakt dzieci z językiem angielskim. Są tak przemyślane, by dawały rezultaty i jednocześnie – by były jak najmniej czasochłonne i pracochłonne dla dziecka.

Q3
W szkolnej świetlicy też jest angielski. Czy ma sens zapisywać dziecko dodatkowo?

Każda okazja do nauki języka jest cenna dla dziecka, jednak najlepsze efekty daje regularne uczęszczanie na kurs w szkole językowej prowadzącej zajęcia sprawdzonymi metodami, takimi jak Savvy Ed. Przyswajanie języka obcego to skomplikowany proces, który wymaga użycia starannie przemyślanych metod, technik nauczania i materiałów edukacyjnych odpowiednich dla dzieci w tym wieku. Ważne są także odpowiednie kwalifikacje kadry lektorskiej i stały nadzór nad jakością zajęć. Edu Bears zapewnia swoim akredytacyjnym centrom stałe wsparcie metodyczne, dzięki czemu powyższe warunki mogą zostać spełnione.

Q4
Czy będąc na kursie, dziecko musi obowiązkowo zdawać egzamin? Jakie to są egzaminy?

Materiał nauczania zawarty w metodzie Savvy Ed obejmuje poziomy A0-A2 (wg Rady Europy) i jest kompatybilny z egzaminami Cambridge English Qualifications for Young Learners.
Stworzenie dzieciom możliwości podchodzenia do egzaminów zależy od kultury egzaminacyjnej danego Akredytowanego Centrum Metody Savvy Ed. Wierzymy, że pokazywanie dzieciom postępów w opanowaniu języka poprzez kolejne egzaminy dodaje im wiary we własne siły i buduje motywację do dalszej nauki, jednakże nie jest to obowiązkowy element kursu.

Q5
Czy aplikacja jest obowiązkowa?

Savvy Quest nie jest typową edukacyjną aplikacją służącą do rozrywki, lecz integralną częścią kursu. Obok zadań w Snowball Booku stanowi obowiązkową pracę domową, a regularne korzystanie z niej umożliwia uzyskanie pełnej swobody językowej.

Q6
Które z zadań domowych jest ważniejsze - ćwiczenia czy aplikacja? Jak często są zadawane?

Praca domowa w zeszycie ćwiczeń Snowball Book oraz praca domowa online w aplikacji Savvy Quest zadawane są regularnie po każdych zajęciach i stanowią równorzędny składnik metody. Ich odrabianie jest monitorowane przez lektora i jest elementem systemu zaliczeń umożliwiającego przejście na wyższy poziom kursu.

Q7
W jaki sposób oceniane są postępy dzieci na kursie?

System ewaluacji postępów dzieci na kursach Savvy Ed bazuje na elementach oceniania kształtującego. Mamy jasne i przejrzyste kryteria oceniania poszczególnych aktywności, które komunikowane są dzieciom i rodzicom zawsze PRZED zaliczeniem, testem czy innym zadaniem tak, by uczeń wiedział, czego się od niego oczekuje.
Ponieważ celem systemu ewaluacji jest pokazanie, czego dziecko się nauczyło, a nie wytykanie błędów, jedynym wystawianym przez nas stopniem przy zaliczaniu materiału jest A – odpowiednik oceny 6 w angielskim systemie oceniania.

Q8
Czy lekcje mogą być raz w tygodniu?

Czy takie pytanie w ogóle powinno tutaj być? Bo wiem, że czasem są takie prośby ze strony szkół i są jakieś indywidualne ustalenia, ale chyba lepiej nie podawać ludziom takiego pomysłu, żeby nie zaczęli bombardować swoich szkół koncertem życzeń…

Q9
Dlaczego moje dziecko nie może chodzić do tej samej grupy, co kolega/koleżanka?

Metoda Savvy Ed przeznaczona jest dla dzieci kontynuujących naukę języka po kursach przedszkolnych. Ze względu na stopień zaawansowania i stawiane przed kursantami cele, jednym z kluczowych czynników jej efektywności jest prawidłowa kwalifikacja do grup. Jeśli chcemy, by nauka była dla dziecka przyjemnością i przynosiła spodziewane rezultaty, nie możemy stosować w tej kwestii żadnych półśrodków ani dróg na skróty, czy naginać kryteriów kwalifikacji.

Q10
Dlaczego zajęcia na kursie Savvy Ed 1A są krótsze, trwają tylko 45 minut?

Na połówkowych poziomach Savvy Ed 1A i 1B, przez rok przerabia się połowę materiału, który przewidziany jest dla poziomu Savvy Ed 1. Mamy tu mniejszą, idealną do zrealizowania podczas 45-minutowych jednostek lekcyjnych ilość treści, jednocześnie daje to kursantom poziomów Savvy Ed 1A i 1B przestrzeń na to, by w optymalnym tempie szlifować umiejętność czytania, a także niezmiennie – mówienia w języku angielskim.

Q11
Czy uczęszczając na kurs uczeń przygotuje się też to testu, który ma w szkole? Czy kurs jest kompatybilny z programem realizowanym w szkole?

Zakres materiału leksykalnego i gramatycznego przerabianego na kursach Savvy Ed wykracza poza normy szkolnego programu nauczania. Poza tym podczas zajęć lektorzy stawiają na rozwój komunikacji w języku obcym, bowiem zarówno nauczyciel, jak i uczniowie porozumiewają się między sobą po angielsku. Metoda Savvy Ed nie jest “przygotowaniem do testów” ,lecz kompleksowym kursem harmonijnie rozwijającym wszystkie umiejętności językowe.

Q12
Dlaczego w kolejnych poziomach wracamy do tych samych rymowanek?

Jednym z podstawowych założeń w metodzie Savvy Ed jest tzw. efekt kuli śnieżnej (Snowball Effect) – uczymy się nowego materiału na bazie przerobionych wcześniej wiadomości, sukcesywnie dodając do tego coraz to nowe umiejętności. Stosujemy też zalecenia z zakresu neurodydaktyki, m. in. przekonanie, że jednym z elementów skutecznej nauki są częste i regularne powtórki materiału.

Savvy Ed blisko Ciebie!

Zobacz, gdzie znajduje się najbliższe Akredytowane Centrum Metody Savvy Ed i zapytaj o ofertę kursów.